Varje människa är en berättelse

Det finns stora utvecklingsmöjligheter i den kliniska vardagen, i mötet mellan patient och vårdare, till exempel genom att skapa utrymme i tid och rum för berättelsen. För patientsäkerhet och personcentrerad vård har förmågan och viljan att möta patientens berättelse avgörande betydelse.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn