Narrativ medicin utvecklar vården

Berättelsen är central inom all hälso- och sjukvård. Behov och förutsättningar för att möta patienters, närståendes och medarbetares berättelser varierar naturligtvis mellan specialist- och verksamhetsområden, men att uppmärksamt lyssna och på olika sätt ta del av berättelsen är nödvändigt för att skapa sammanhang, helhet och mening. Det finns stora utvecklingsmöjligheter i den kliniska vardagen, i mötet mellan patient och vårdare, t ex genom att skapa utrymme i tid och rum för berättelsen. För patientsäkerhet och personcentrerad vård har förmågan och viljan att möta patientens berättelse avgörande betydelse.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn