Bli medlem

Svensk förening för Narrativ Medicin är en nationell svensk förening som vänder sig både till dig som arbetar i vården eller utanför och som har ett intresse för berättelsens roll i förståelsen av sjukdom. Föreningen vill också verka för att använda berättelsen som metod i den professionella utvecklingen hos den som arbetar med att vårda människor som drabbats av sjukdom.

Föreningen vill påverka svensk sjukvård genom att värna patientmötet och varje människas unika historia. Vi arbetar för att ordna konferenser, föredrag, workshops och andra mötesplatser för att ge plats för Narrativ medicin.

Föreningen har en styrelse som verkar för att tillvarata föreningens intresse. Styrelsen väljs på föreningens årsmöte. Föreningen är fristående och inte knuten till någon politisk, religiös eller kommersiell organisation.

Föreningens stadgar hittar du här.

Styrelse

På föreningens senaste årsmöte, den 13 mars, 2022, valdes följande styrelse:

Ordförande Valdemar Erling   valdemar.erling@vgregion.se

Vice ordförande Maja Berndes

Kassör Daniel Holmgren

Sekreterare Sia Strandell

Medlemsavgiften är 100 kr som engångsbelopp. Genom att teckna medlemskap stöder du föreningens syfte.

”Det här är er berättelse.”

Professor Rita Charon från Columbia University uttryckte det kärnfullt när vi informerade om att vi bildat Svensk Förening för Narrativ Medicin och undrade om det var något särskilt vi skulle lyfta fram.

Hur ska jag som läkare förstå den som söker vård bättre? Hur kan jag förstå en kort eller livslång resa genom en djungel av problem, labbsvar, röntgenbilder, ovisshet, biverkningar, förväntade effekter och paradoxala dito?

Patientens berättelse är nyckeln till vårt möte och till den fortsatta resan till en god vård. Den som lyssnar till patienten kommer få höra patienten berätta sin diagnos sa William Osler. Berättelsen får oss att se den unika människan bakom sjukdomen och leder oss i vilka prover som skall tas och vilka undersökningar som skall göras.

Vi kan bistå med oerhörda resurser, men utan att beröras kan vi inte röra oss i rätt riktning och göra det som är rätt för patienten utifrån förståelsen av en helhet. Detta är avgörande för alliansen med patienten och behandlingens framgång.

Berättandet i sig är läkande för den som drabbats och hens anhöriga. Narrativ medicin vill erbjuda redskap för denna process.

Narrativ medicin vill också utveckla oss som jobbar i en vård som inte alltid ger utrymme för det mänskliga. Genom att arbeta med texter, film, konst och annan kultur kan vi växa i vårt sätt att möta patienten.

Därför tänker vi bli bättre på att lyssna på berättelser och lära oss att höra hur patienten har det. Tillsammans får vi sedan arbeta fram en skarpare diagnostik och en vårdplan, där berättelsen naturligtvis är i fokus om den så är dagsfärsk eller djupt rotad och undanträngd.

Välkommen till Svensk Förening för Narrativ Medicin!