5:e Workshopen i Narrativ Medicin, 22–23 januari 2021

Styrelsen i svensk förening för Narrativ medicin har efter de nya restriktionerna beslutat att flytta fram den 5:e nationella Workshopen i Narrativ Medicin. Nya datum är preliminärt den 21-22 januari 2022 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal. SAVE the DATE redan nu…!

Vi beklagar förstås detta men väntar nu förhoppningsfullt på den gryning som döljer sig i nästa år!

Sahlgrenska Universitetssjukhuset – medicinkliniken Mölndal står som värdar när Svensk förening för narrativ medicin för femte gången arrangerar en workshop i Narrativ medicin.

Med nationella talare samt praktiska gruppövningar utifrån texter, konst och berättelser inbjuder vi till två spännande dagar runt temat narrativ medicin.

Workshopen har genom åren varit fulltecknad och hittills är deltagarantalet begränsat till 50 personer men vi hoppas att läget ändrar sig så att vi kan släppa ytterligare 20 platser längre fram. Den vänder sig till läkare, sköterskor och alla som arbetar i vården men också till den som intresserar sig för berättelsens betydelse i vården. Narrativ medicin är ett forum för medicin och humaniora.  

Årets medverkande är:

Hans-Inge Persson Tidigare förvaltningschef, är författare och debattör som medverkat i en rad olika forum som föreläsare, ledamot i nationella brukarråd och nu även som adjungerad ledamot i Sjukhusdirektörens ledningsgrupp på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, ett uppdrag som han har som patient/närstående. Hans engagemang började när han följde sin fru Kristinas sista fyra månader i livet på Skånes universitetssjukhus. Där förde han dagbok som kom att utgöra grunden till hans första bok ”Den inhumana vården”. Vi får ta del av hans berättelse.

Jacob Hirdwall Regissör, dramaturg, dramatiker och författare. Kommer från Dramaten i Stockholm, där han senast arbetat med det Europeiska projektet Crisis and Reflection monologer från Covid-epidemin. För närvarande arbetar han med ett teaterprojekt som heter ”Ljusväktaren”, vars innehåll bygger på narrativ från vården.

Emmanuel Ezra Kirurg på Akademiska sjukhuset, Uppsala. Författare till boken ”Det goda mötet” och mycket efterfrågad föreläsare. ”Emmanuel skriver själv: ”Allt verkligt liv är möte, säger Martin Buber. Jag kan bara ödmjukt instämma. Som nyfödda börjar vår personlighet och vårt liv att formas i mötet med andra. Resten av livet är en lång rad möten där vi formas och omformas hela tiden. Vi påverkar andra genom vårt sätt att bemöta dem. Vår förmåga att bidra till goda möten och vår förmåga att hantera smärtsamma möten avgör i stor utsträckning hur vårt liv kommer att gestalta sig. Det goda mötet ger livet glädje och mening.” Emmanuel Ezra

Johan Cullberg Psykiater, psykoanalytiker och författare till ett flertal fackböcker. Har bidragit i stor utsträckning till psykiatrins utveckling i Sverige. Ständigt aktuell men är nyutkommen med boken ”Att insjukna i psykos: förlopp, behandling, återhämtning”. En bok som är skriven för personer som insjuknat i psykos och deras närstående. Den är även en viktig kunskapskälla för professionella som möter personer som insjuknar i psykos.

Astrid Seeberger Författare och läkare född i Stuttgart och docent vid Karolinska institutet samt tidigare ansvarig för professionell utveckling på läkarlinjen på Karolinska. Hon är specialist i njurmedicin och författare som debuterade med den uppmärksammade boken ”Den skamlösa nyfikenheten”. 

Amanda Werne Göteborgsmusikern som slagit igenom stort i Sverige. Sex egna studioalbum och turneer med Freddie Wadling och Lars Winnebäck. Amanda Werne pratar om hur det finns en kraft även i de mörkaste känslorna. Och om att våga lita på sin egen förmåga. Hon framför sina egna låtar under middagen på fredag kväll.

Marie Pervik Socionom, Leg. Psykoterapeut. Arbetar på Sjukhuskyrkan Kungälvs sjukhus samt med egen samtalsmottaging, handledning och föreläsningar. Arbetar med samtalsutbildningar i donationsarbete och med sorgegrupper för barn som anhöriga. Ansvarig för gruppsessiorerna under workshopen.

Valdemar Erling Överläkare i hematologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ordförande i svensk förening för narrativ medicin.

Anmälan görs på VGR:s regionkalender. Kostnad för workshopen är 4000:-

Senast den första Januari 2021 vill vi ha din anmälan.

För ST-läkare uppfyller kraven del av delmål a1, a2 och b1 enligt läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS 2015:8.

Workshopen hålls på Sahlgrenska Universitetssjukhuset – Mölndal, Göteborgsvägen 31, R-huset.

Välkomna!

Workshopen anordnas av Svensk Förening för Narrativ Medicin (associerad medlem i svenska läkarsällskapet) i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset – medicinkliniken Mölndal, Sjukhuskyrkan Kungälvs sjukhus och Columbia University, New York.

För intervjuer med någon av oss eller föreläsarna eller andra frågor vänligen kontakta:

Valdemar Erling, ordförande i Svensk Förening för Narrativ Medicin, överläkare och specialist i hematologi och internmedicin Sahlgrenskas Universitetssjukhus. Telefon 0708-121250, mail: valdemar.erling@vgregion.se