Vad är en människa?

Filmfestival Seminarium • Samtal

Save the Date! Filmfestival Narrativ Medicin

Svensk förening för Narrativ Medicin bjuder in till Filmfestival med temat: vad är en människa?

Göteborg den 27 & 28 oktober 2022

Välkomna till den första filmfestivalen med Narrativ medicin i fokus. Under två dagar visar vi fyra filmer på bio Capitol i Göteborg med efterföljande samtal med inbjuda gäster och festivalens deltagare. På torsdag kväll blir det mingel och middag.

Dagarna ges som en kurs och vänder sig till alla som är intresserad av vårdens berättelser. Vi ser filmen som ett verktyg för att reflektera runt vårdens värdefrågor.

För ST-läkare enligt SOSFS 2015:8 täcker kursen moment inom delmål a2 och b1.

Preliminärt filmprogram:

Vortex
The blind man who did not want to see  Titanic
For Sama
Quake

Dessa filmer berör frågor om åldrande och demens, individens autonomi vid funktionshinder, sjukvård under krig samt relationen mellan diagnos, social kontext och individens upplevelse och berättelse.

Vi återkommer med detaljerat program men notera gärna redan nu datumen 27 & 28 oktober 2022 i almanackan!

Välkomna!

Festivalen/kursen arrangeras av svensk förening i Narrativ medicin associerad medlem i svenska för läkarsällskapet tillsammans med studieförbunden Bilda och Sensus.

För info maila Valdemar Erling, hematolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

valdemar.erling@vgregion.se