Narrativ Medicin Filmfestival

Vad är en människa?

Svensk förening för Narrativ Medicin bjuder in till Filmfestival med temat: vad är en människa?
Göteborg den 27 & 28 oktober 2022 bio Capitol

Välkomna till den första filmfestivalen med Narrativ medicin i fokus. Under två dagar visar vi fyra filmer med efterföljande samtal med inbjudna gäster och festivalens deltagare. På torsdag kväll blir det mingel och middag.

Dagarna ges som en kurs och vänder sig till alla som är intresserad av vårdens berättelser. Vi ser filmen som ett verktyg för att reflektera runt vårdens värdefrågor.

För filmprogram och samtalsgäster separat pdf fil nedan. De utvalda filmerna berör frågor om åldrande och demens, individens autonomi vid funktionshinder, sjukvård under krig samt relationen mellan diagnos, social kontext och individens upplevelser och berättelse.

För ST-läkare enligt SOSFS 2015:8 täcker kursen moment inom delmål a2 och b1.

Tider:
Torsdag 27 oktober
kl. 8.30 – 17.00
Lunch serveras på Sjöbaren i Haga

Trerätters middag på Spanska köket kl.18.00

Fredag 28 oktober
kl. 8.30 – 16.30
Lunch serveras på Sjöbaren i Haga

Kurskostnad: 2000 SEK

Läs presentation av filmerna här

Detta evenemang arrangeras av Svensk förening för Narrativ medicin i samarbete med Bilda samt Sensus studieförbund med stöd av kulturnämnden Västra Götalandsregionen.