Vad är en människa?

Pga av COVID situationen har beslut fattats att, i enlighet med FHM ändrade riktlinjer i VGR, flytta festivalen till våren 2022. Nya datum kommer .

Seminarium • Filmfestival • Samtal

Välkomna till den första filmfestivalen med Narrativ medicin i fokus. Under två dagar visar vi fyra filmer på Bio Capitol i Göteborg med efterföljande samtal med inbjudna gäster och festivalens deltagare. På torsdag kväll blir det mingel på Spanska köket på Övre Husargatan. Dagarna ges som en kurs och vänder sig till dig som är intresserad av vårdens berättelser. Vi ser filmen som ett verktyg för att reflektera runt vårdens värdefrågor.

Tid: Våren 2022
Plats: Bio Capitol, Skanstorget 1, Göteborg

PROGRAM:

Film: Den okända flickan
En läkare väljer att inte öppna när det ringer på mottagningens dörr efter stängningsdags. Följderna blir ödesdigra och en envis fråga klänger sig fast hos de berörda: tänk om valet varit ett annat?
Samtalsledare: Magnus Sundell
Medverkande: Elisabeth Punzi, psykolog, universitetslektor institutionen för socialt arbete samt Cecilia Verdinelli ST-läkare i onkologi.

Film: Till min dotter
Den oscarsnominerade dokumentären från ett sjukhus i krigets Aleppo. En film om mod och ansvar men också om livet som ändå pågår samtidigt som döden ständigt och urskillningslöst hemsöker vardagen.
Samtalsledare: Sayeh Sattar
Medverkande: Henry Ascher docent och överläkare barnmedicin samt Elin
Elmrud Leg. psykolog, universitetsadjunkt

Film: Still Alice
Columbia-professorn Alice Howland får den förödande diagnosen tidig Alzheimers sjukdom. Som den oberoende kvinna hon är kämpar Alice med att behålla sin livsstil och leva i nuet, trots att hennes jag långsamt skalas bort.
Samtalsledare: Valdemar Erling
Medverkande: Ingemar Skoog professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa samt Jenny Tunedal författare och universitetslektor litterär gestaltning

Film: Never let me go
Filmatiseringen av Nobelpristagaren Kazou Ishiguro bok. Never let me go, är en skildring av tre barns gemensamma uppväxt på ett internat, men är också en existentiell kommentar till en vår tids stora etiska frågor: genetik och kloning.
Samtalsledare: Emma Vendelek
Medverkande: Johannes Nordblom Psykolog och konstvetare samt Bertil Andersson sektionschef och överläkare anestesi och intensivvård. Båda medlemmar i Sahlgrenskas etiska råd.

Anmälan sker via regionkalendern på länken nedan.
Kostnad 2800 kr.

Festivalen/kursen arrangeras av svensk förening i Narrativ medicin medlem i svenska läkarsällskapet tillsammans med studieförbunden Bilda och Sensus samt sjukhuskyrkan Kungälvs sjukhus.