Narrativ Medicin Filmfestival

Vad är en människa?

Svensk förening för Narrativ Medicin bjuder in till filmfestival med temat: Att se människan.
Göteborg den 26-27 oktober 2023 bio Capitol

Välkomna till den andra filmfestivalen med Narrativ Medicin i fokus. Under två dagar visar vi fyra filmer med efterföljande samtal med inbjudna gäster och festivalens deltagare. På torsdag kväll blir det mingel och middag.

Dagarna ges som en kurs och vänder sig till alla som är intresserad av vårdens berättelser. Vi ser filmen som ett verktyg för att reflektera runt vårdens värdefrågor.

För filmprogram och samtalsgäster separat pdf fil nedan. De utvalda filmerna berör frågor om sjukdom och de svåra valen inför döden, traumahantering utifrån barnperspektiv, berättelse från kriget och flykt samt relationen mellan diagnos, social kontext och individens upplevelser och berättelse.

För ST-läkare enligt SOSFS 2015:8 täcker kursen moment inom delmål a2 och b1.

Tider:
Torsdag 26 oktober
kl. 8.30 – 17.00
Lunch serveras på Sjöbaren i Haga

Trerätters middag på Spanska köket kl.18.00

Fredag 27 oktober
kl. 8.30 – 16.30
Lunch serveras på Sjöbaren i Haga

Kurskostnad: 2000 SEK

 


Detta evenemang arrangeras av Svensk förening för Narrativ medicin i samarbete med Bilda samt Sensus studieförbund med stöd av kulturnämnden Västra Götalandsregionen.