Ärren efter COVID – om långtidseffekter av ett virus

När:
2020-10-07 kl. 18:00 – 19:30
2020-10-07T18:00:00+02:00
2020-10-07T19:30:00+02:00
Ärren efter COVID - om långtidseffekter av ett virus

Covid 19 har skakat om oss alla. Diskussionen har för närvarande allt mer kommit att präglas av långtidseffekter av Covid. Rädsla lämnar ärr efter sig. I områden med utbredd smittspridning har det uppstått en ny patientgrupp, patienter med så kallad Long Covid. De blir helt enkelt aldrig bra. Gruppen har t.o.m bildat en egen intresseorganisation, longcovid.org. Patienterna är väldigt frustrerade, de upplever sig ifrågasatta och får inga begripliga svar från sjukvården. I Stockholm har man öppnat särskilda mottagningar för att ta hand om gruppen, i Göteborg är de utspridda i primärvården.

Fenomenet är inte unikt, det finns andra exempel på invalidiserande symptomdär man inte hittar någon biologisk förklaring och där patienterna ofta upplever sig ifrågasatta. Hypotesen bakom ronden är att det alltid finns en berättelse bakom symptomen, en berättelse som patienten vill dela med oss. Narrativ medicin vill bidra till att de biologiska förklaringsmodellerna också rymmer patientens berättelse.

Välkomna till en digital Narrativ rond om Long Covid – vad skall vi säga när vi inte vet?

Vi kommer att ordna ett (digitalt) panelsamtal där detta belyses ur patientens perspektiv, allmänläkarens perspektiv, neurologens perspektiv och ur psykologiska perspektiv. Vi kommer även att få höra om erfarenheterna från en Long Covid-mottagning på Karolinska och till sist öppna upp för en allmän diskussion.

Ronden äger rum onsdagen 7 oktober, 18-19.30 ca och leds av Marie Pervik som arbetar som psykoterapeut på Kungälvs sjukhus.

Man anmäler sig via mail senast den 6/10 kl 12 till henrik.sjovall@medfak.gu.se och får då en zoom-länk för att ansluta till ronden. Med tanke på det stora intresset för ämnet har vi valt att öppna upp ronden även för icke-medlemmar.

Varmt välkomna!

Henrik Sjövall och Marie Pervik