Årsmöte

När:
2020-02-06 kl. 19:00 – 20:00
2020-02-06T19:00:00+01:00
2020-02-06T20:00:00+01:00
Var:
Götabergsgatan 26
Årsmöte

Bäste medlem i Svensk förening för Narrativ Medicin!

Vi har förmånen att få bjuda in dig till föreningens årsmöte för verksamhetsåret 2019. Vi ser tillbaka på ett händelserikt år med många fina tillfällen till möten och reflektion runt Narrativ Medicin.

Vi vill i styrelsen tacka för allt stöd och uppmuntran i arbetet med Narrativ medicin. Föreningens facebooksida (som du hittar om du på Facebook söker efter svensk förening för narrativ medicin – gå gärna med!) har varit ett levande och aktivt forum för diskussion och tips om artiklar och events.

Vi bjuder på fika och ser fram emot spännande diskussioner om föreningens framtid.

Tid: 6 februari kl 19.00

Plats: Götabergsgatan 26, kod 2580. Marie Pervik.
 
OSA senast 1/2 till kontakt@narrativmedicin.seHälsningar styrelsen !Årsmötet hålls enligt föreningens stadgar som du hittar på föreningens hemsida www.narrativmedicin.se.
Föredragnings lista enligt:
§ 5 – Årsmöte

Kallelse och föredragningslista till årsmöte och extra föreningsmöte skall av sekreteraren utsändas till föreningens medlemmar senast en månad före årsmötet. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december.

Vid föreningens årsmöte skall följande ämnen behandlas:

1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet

2. Styrelsens verksamhetsberättelse

3. Kassörens ekonomiska redogörelse

4. Revisorernas berättelse

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6. Motioner från medlemmar

7. Verksamhetsplan och budget för kommande år

8. Val av styrelse, 2 revisorer,1 revisors suppleant samt valberedning

9. Årsavgift för det kommande året

10. Övriga ärenden

Protokoll från årsmötet föres av vald sekreterare.