Kan man utbildas i läkekonst? Hur kan litteratur användas i vårdutbildningar?

När:
2022-09-13 kl. 19:00 – 20:00
2022-09-13T19:00:00+02:00
2022-09-13T20:00:00+02:00
Var:
Hagabion
Kan man utbildas i läkekonst? Hur kan litteratur användas i vårdutbildningar? @ Hagabion

Kan man utbildas i läkekonst? Hur kan litteratur användas i vårdutbildningar?

Tid: 13 september kl. 19-21

Plats: Victoriasalen på Hagabion, Linnégatan 21, Göteborg

I mötet med människor inom hälsovård, sjukvård och omsorg behöver vårdpersonalen förmågor som omfattar en helhetssyn på människan, som också sträcker sig bortom ett rent biologiskt och naturvetenskapligt perspektiv.

Läkarutbildningen och andra vårdutbildningar vilar på en naturvetenskaplig grund, men medicinen är i bredaste bemärkelse en människovetenskap. I utövandet av läkaryrket och andra vårdyrken är mötet mellan människor en given utgångspunkt. I relationen mellan vårdande och vårdad spelar orden, uppmärksamheten och förmågan att förstå den andras perspektiv en central roll.

Syftet med skönlitteratur i en vårdutbildning sägs i första hand vara utbildning. Men kan skönlitteratur ges ett specifikt syfte? Det handlar om att använda litteraturen till det den är bäst på, att tillgängliggöra mänsklig erfarenhet och belysa människans villkor.

Svensk förening för narrativ medicin har bjudit in två av landets mest erfarna och framstående personer när det gäller att använda litteratur i vårdutbildningar.

Katarina Bernhardsson, Lektor i medicinsk humaniora med inriktning mot litteratur och medicin vid Lunds universitet och en av författarna till boken Litteratur och läkekonst.

Christer Petersson, Med Dr, Allmänläkare, författare och forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö och en av författarna till boken Person och profession i samspel.

Moderator: Daniel Holmgren, Docent, barnläkare och senior specialistansvarig studierektor för pediatrik i Västra götalandsregionen.

Styrelsen för Svensk Narrativmedicinsk förening