Seminarium Psykologiska institutionen, Narrativ psykiatri – möjligheter och utmaningar

Klicka för att se karta
När:
2017-03-16 kl. 13:15 – 15:00
2017-03-16T13:15:00+01:00
2017-03-16T15:00:00+01:00
Var:
Psykologiska institutionen, Konferensrum 1
Haraldsgatan 1
413 14 Göteborg
Sverige
Kontakt:
Elisabeth Punzi

Narrativ psykiatri – möjligheter och utmaningar

En inbjudan till ett öppet seminarium som anordnas av forskargruppen Research in Clinical Psychology (RCP).
Under de senaste decennierna har intresset för narrativ teori, forskning och praktik ökat. Man har fått förståelse för att människors välbefinnande och psykiska hälsa kan öka om de får tillfälle att berätta om sig själva. Vårdinsatser kan också bli mer adekvata om de baseras på patientens berättelse. Man har också lyft att klinisk praktik kan ha mycket att lära av humaniora och den kliniska praktiken kan förbättras när studenter och kliniker exempelvis får läsa skönlitterära verk och reflektera över dem.
Detta seminarium ägnas åt narrativ praktik inom psykiatri. Vi utgår ifrån en text av Bradley Lewis, psykiater och docent vid New York University, i vilken narrativ psykiatri introduceras. Dessutom läser vi en text om narrativt perspektiv inom psykosvård.
Seminariet  är kostnadsfritt men du behöver anmäla ditt deltagande. Detta gör du till Elisabeth Punzi på elisabeth.punzi@psy.gu.se och du får då de texter vi kommer att utgå ifrån.