Author Archive for Admin

Förhållningssätt inom narrativ medicin

Det finns tre förhållningssätt inom narrativ medicin:

Uppmärksamhet (attention)
Det innebär ett fullt fokus på patienten och ett aktivt lyssnande på patienten. Det innebär också att vårdpersonalen har ett öppet förhållningssätt till patienten och dess berättelse

Representation (representation)
Detta Innebär att fånga in och presentera narrativen i någon narrativ eller konstnärlig form dvs att skriva, höra en berättelse, använda konst eller en metafor / bild för att förmedla den personliga berättelsen för sig själv och för någon annan.

Alliansen (affiliation)
Innebär att mänsklig dialog i form av avsändande och mottagande har gett ett resultat av betydelse.
Alliansen sker som ett resultat av berättelsen som utvecklas mellan patient och vårdpersonal och som ger vårdpersonalen mer information om vem patienten är än det som bara sägs muntligt i den kliniska frågemallen.