Bli medlem, formulär

Svensk förening för Narrativ Medicin är en nybildad förening som vänder sig både till dig som arbetar i vården eller utanför och som har ett intresse för berättelsens roll i förståelsen av sjukdom. Föreningen vill också verka för att använda berättelsen som metod i den professionella utvecklingen hos den som arbetar med att vårda människor som drabbats av sjukdom.

Föreningen vill påverka svensk sjukvård genom att värna patientmötet och varje människas unika historia. Vi arbetar för att ordna konferenser, föredrag, workshops och andra mötesplatser för att ge plats för Narrativ medicin.

Föreningen har en styrelse som verkar för att tillvarata föreningens intresse. Styrelsen väljs på föreningens årsmöte. Föreningen är fristående och inte knuten till någon politisk, religiös eller kommersiell organisation. Föreningens stadgar hittar du här.

Medlemsavgiften är 100 kr som engångsbelopp. Genom att teckna medlemskap stöder du föreningens syfte. Bli medlem genom att fylla i formuläret nedan:

  Förnamn*

  Efternamn*

  Gatuadress*

  Postnr & ort*

  E-post*

  Yrke/titel

  Arbetsplats