Konferenser

   
feb
28
tis
Kållekärs vårdcentral utvecklingsdag – Narrativ medicin i den kliniska vardagen
feb 28 kl. 13:00
Kållekärs vårdcentral utvecklingsdag - Narrativ medicin i den kliniska vardagen @ Klädesholmen | Klädesholmen | Västra Götalands län | Sverige

Utvecklingsdag Kållekärs Vårdcentral
Narrativ medicin i den kliniska vardagen.

Valdemar Erling.

mar
2
tor
Microsystemfestival ”From narrative to clinical learning network”
mar 2 kl. 10:00
Microsystemfestival "From narrative to clinical learning network" @ Jönköping | Jönköpings län | Sverige

The conference is organised by Qulturum, the development unit of Region Jönköping County, together with the International network of Clinical Microsystems.

From narrative to clinical learning network
Presenters: Martin Reijler, Christina Petersson (Region Jönköping County, Sweden) Valdemar Erling, Maria Olsson and Maria Skalsky (Region Västra Götaland, Kungälv Hospital)

http://plus.lj.se/microsystemfestival

mar
6
mån
Svenska Psykiatrikongressen 2017. ”Patientberättelsen som en väg till bättre vård”
mar 6 kl. 09:00
Svenska Psykiatrikongressen 2017. "Patientberättelsen som en väg till bättre vård" @ Göteborg Svenska Mässan | Västra Götalands län | Sverige

Svenska Psykiatrikongressen 2017 –
”Transkulturell psykiatri. Patientberättelsen som en väg till bättre vård”

Sofie Bäärnhielm, Valdemar Erling, Mats Gustafsson. Moderator: Maria Sundvall.

http://www.svenskapsykiatrikongressen.se/praktisk-information.html

 

mar
16
tor
Seminarium Psykologiska institutionen, Narrativ psykiatri – möjligheter och utmaningar
mar 16 kl. 13:15 – 15:00

Narrativ psykiatri – möjligheter och utmaningar

En inbjudan till ett öppet seminarium som anordnas av forskargruppen Research in Clinical Psychology (RCP).
Under de senaste decennierna har intresset för narrativ teori, forskning och praktik ökat. Man har fått förståelse för att människors välbefinnande och psykiska hälsa kan öka om de får tillfälle att berätta om sig själva. Vårdinsatser kan också bli mer adekvata om de baseras på patientens berättelse. Man har också lyft att klinisk praktik kan ha mycket att lära av humaniora och den kliniska praktiken kan förbättras när studenter och kliniker exempelvis får läsa skönlitterära verk och reflektera över dem.
Detta seminarium ägnas åt narrativ praktik inom psykiatri. Vi utgår ifrån en text av Bradley Lewis, psykiater och docent vid New York University, i vilken narrativ psykiatri introduceras. Dessutom läser vi en text om narrativt perspektiv inom psykosvård.
Seminariet  är kostnadsfritt men du behöver anmäla ditt deltagande. Detta gör du till Elisabeth Punzi på elisabeth.punzi@psy.gu.se och du får då de texter vi kommer att utgå ifrån.

apr
20
tor
S:t Lukas förening i Nordvästra Skåne, vårprogram – Patientmötet i vården
apr 20 kl. 19:00

S:t Lukas förening i Nordvästra Skåne, vårprogram
Föredrag i  Rebbelberga församlingshem, Ängelholm
”Patientmötet i vården”,  Valdemar Erling.

apr
27
tor
Vitalis, Konferans i eHälsa, Svenska mässan, Göteborg – ”Narrativ medicin och eHälsa”
apr 27 kl. 09:00 – 12:00
Vitalis, Konferans i eHälsa, Svenska mässan, Göteborg - "Narrativ medicin och eHälsa" @ Svenska mässan | Västra Götalands län | Sverige

Vitalis är nordens ledande E-hälsomöte på Svenska Mässan  i Göteborg. Svensk förening för narrativ medicin gör i samarbete med SFMI ett halvdagsseminarium, ”Narrativ medicin och eHälsa” . Ett fördjupningsseminarium där följande personer medverkar.

 

• Eva Helmersson, patientföreträdare, föreläsare, levnadskonsult

• Maria Hägglund, forskare, informatiker, Program Director Joint Master’s Programme in Health Informatics vid Karolinska Institutet

• Maria Bolin, forskare i tillämpad informationsteknologi, Chalmers, avhandling ”Narrativer i förändringsarbete – Från projekt till Athenas plan”

• Daniel Karlsson, informatiker, forskare Linköpings Universitet, ordf. i SFMI • Magnus Fogelberg, läkare/neurolog, NÄL

• Valdemar Erling, läkare Kungälvs Sjukhus

• Lars Midbøe, legitimerad sjuksköterska med mångårig erfarenhet av processorienterad IT- och eHälsoutveckling på lokal, regional och nationell nivå.

https://vitalis.nu  Program för fördjupningsseminariet hittar du här.

maj
11
tor
Vetenskapsfestivalen ”Varje patient en berättelse – om berättelsens roll för att skapa tillit i vården”
maj 11 kl. 19:15 – 20:15
Vetenskapsfestivalen "Varje patient en berättelse - om berättelsens roll för att skapa tillit i vården" @ Göteborgs domkyrka | Västra Götalands län | Sverige

”Varje patient en berättelse – om berättelsens roll för att skapa tillit i vården”
Valdemar Erling är läkaren som startade projektet ”Andra ronden” på Kungälvs sjukhus. Andra ronden är ett exempel på narrativ medicin, ett angreppssätt där patientens berättelse står i centrum.
Vilken roll har berättelsen i mötet mellan patient och läkare?
 Sara Blom och Valdemar Erling, Överläkare i internmedicin och hematologi, Kungälvs sjukhus

I samarbete med Svenska kyrkan

aug
25
fre
Utvecklingsdag Hematologen, Sahlgrenska sjukhuset. ”Narrativ medicin & Andra ronden – när patienten är en i teamet.
”
aug 25 kl. 09:00 – 10:00

Utvecklingsdag Hematologen, Sahlgrenska sjukhuset.
Narrativ medicin & Andra ronden – när patienten är en i teamet.
 Valdemar Erling