Konferenser

   
dec
1
fre
Konferens VGR kring temat personcentrerat arbetssätt i vården
dec 1 kl. 09:00 – 16:00

Ann-Sofi Lodin, Johan Quist, Inger Ekman, Astrid Seeberger mfl
14:00 – 14:45 Personcentrerad vård och narrativ medicin. Valdemar Erling
Målgrupp för konferensen: Medarbetare, ledare och politiker som berörs av personcentrerad vård som är en viktig strategi i VGR.
Arr Sjukvårdsstrategiska teamet, Koncernkontoret VGR

dec
11
mån
Poesins apotek – om poesins relation till läkekonst
dec 11 kl. 19:00 – 21:00
Poeten och psykologen UKON, aktuell med sin Augustnominerade bok ”Glömskans bibliotek -En essä om demens, vansinne och litteratur” samtalar med läkaren Jon Krabbe runt hur poesi och hälsa påverkar varandra. Boken ”Glömskans bibliotek” resonerar kring litteraturen och teserna som på olika sätt utforskar vårt innersta när det gäller minne, tankar och språk. Här finns idéhistoriska referenser till litteratur, psykologi, filosofi och medicin. UKON skriver regelbundet i Svenska Dagbladet.
feb
15
tor
Personcentrerad vård och medicinsk humaniora- Föreläsning och diskussion
feb 15 kl. 14:00 – 16:30

Narrativ medicin i den kliniska vardagen

Valdemar Erling, läkare vid Kungälvs sjukhus, är en av pionjärerna för narrativ medicin och personcentrerad vård i Sverige. Han kommer att berätta om hur man kan arbeta praktiskt med detta på ett mindre sjukhus.

Fil.dr Katarina Berhardsson och professor Anders Palm, båda från litteraturvetenskapliga institutionen i Lund, har lång erfarenhet av att utbilda studenter i tolkande förmåga – vilket är nödvändigt för en sant personcentrerad vård.

Välkommen!
Möjlighet till fika från kl.14.30

Föreläsningen arrangeras i samarbete mellan Linnéuniversitetet och Region Kronoberg

feb
22
tor
Narrativ rond – Om utbrändhet i vården.
feb 22 kl. 19:00 – 21:00
Narrativ rond - Om utbrändhet i vården. @ Världskulturmuseet | Västra Götalands län | Sverige

Att lyssna till strängar som brister. En Narrativ rond med Fredrik Bååthe och Anamaria Whitmere.

Utbrändhet bland läkare breder ut sig som i löpeld i USA. Mayo kliniken rapporterar att upp till 45% av alla läkare drabbas. I Sverige blir sjuksköterskekrisen allt mer påtaglig. På John Hopkins sjukhuset i USA har rörelsen ”Joy in medicine” vuxit fram som utgår från patientmötet som källa för att se glädje och mening i arbetet både för sköterskor, läkare, sjukgymnaster mm. Narrativ medicin är ett verktyg i detta arbete.

Fredrik Bååthe forskar kring läkares hälsa och arbetar som gästforskare på LEFO – läkarforskningsintitutet i Oslo i Norge. Hans avhandling har titeln ”Physicians’ engagement”. Han har tidigare varit verksam på institutionen för stressmedicin i Göteborg.

Anamaria Whitmer är läkare och specialist inom gynekologi och förlossningsvård och arbetar som överläkare på Varbergs och Kungsbacka Sjukhus. Hon föreläser nationellt om psykosociala frågor inom obstetrik och gynekologi, läkare-patient samspel, ’mindful’ kommunikation och professionell coping. Hon driver CLARITAS som arbetar med professionell utveckling av vårdpersonal.

mar
21
ons
The nordic network for narrative medicine – springmeeting
mar 21 kl. 13:00 – mar 22 kl. 15:30
The nordic network for narrative medicine - springmeeting @ Lunds Universitet, Lund

 

Välkommen till nätverksmöte för Nordic Network for Narratives and Medicine den 21–22 mars 2018 på Lunds universitet!

Linda Lindmark från Svensk förening för narrativ medicin medverkar den 21/3 13.10-15.00 i en nordisk panel om narrativitet och medicin i praktiken.

Nätverksmötet välkomnar abstracts inom alla typer av ämnen med anknytning till narrativitet och medicin (se nätverkets Nätverkets hemsida) och efterfrågar särskilt paper som faller innanför en av dessa tre områden: 1) hälsopraktiknära perspektiv, 2) om uppbyggning av utbildning inom området, eller 3) teoretiska perspektiv.

Anmäl dig senast den 15 februari genom att skicka ett abstract omfattande max 200 ord till katarina.bernhardsson@litt.lu.se. Tidsutrymmet för presentationen kommer att vara 20 minuter, och det är möjligt att anmäla sig också utan paper. Nätverket Nordic Network for Narratives in Medicine är öppet att ansluta sig till – skicka ett mejl till ajr@sdu.dk.

Gästtalare på mötet är Ulf Karl Olov Nilsson (UKON), poet, psykolog och psykoterapeut, aktuell med boken Glömskans bibliotek. En essä om demens, vansinne och litteratur.

Deltagare står själva för resa och logi. Nätverket bjuder på middag 21 mars och lunch 22 mars. I ett senare mejl kommer tips om hotell.

Preliminärt schema

21 mars

· 13.00-13.10 Välkomsthälsning

· 13.10-15.00 Nordisk panel om narrativitet och medicin i praktiken. Linda Lindmark från svensk förening för narrativ medicin medverkar.

· 15.00-15.30 Fikapaus

· 15.30-16.00 Om medicinsk humaniora i Lund

· 16.00-18.00 Gästtalare Ulf Karl Olov Nilsson,

· 19.30 Middag

22 mars

· 9.00-12.00 Parallella sessioner med papers

· 12.00-13.00 Lunch

· 13.00-14.00 Sessioner, övergripande diskussioner om nya samarbeten

· 14.00-15.00 Två gäster ger perspektiv på det narrativa från angränsande ämnen

· 15.00-15.30 Avslutning

Varmt välkommen!

Jeanette Bresson Ladegaard Knox, Katarina Bernhardsson, Hilde Bondevik, Anders Juhl Rasmussen

Nordic Network for Narratives and Medicine:

 

mar
28
ons
Narrativ rond – Rosor skador & demensens kemi
mar 28 kl. 19:00 – 21:00
Narrativ rond - Rosor skador & demensens kemi @ Världskulturmuseet | Västra Götalands län | Sverige

Ett samtal om demens mellan poeten Jenny Tunedal och Henrik Zetterberg, professor i neurokemi.

”Rosor Skador”,  Jenny Tunedals diktsamling, handlar om vad som händer med kärleken och med språket när glömskan tar makten över en människas liv. Om relationen till sin mor som håller på att försvinna medan kroppen är kvar. Sjukdomen, den skadade hjärnans skadade språk och reaktioner, blir ett försök att skriva fram en polyfon poesi, en sorts mångstämmig sorgesång som egentligen inte kan sjunga.

Jenny Tunedal är poet och litteraturkritiker på Aftonbladet. Hon är universitetslektor vid Akademin Valand i Göteborg. Hon har gett ut fem stycken diktsamlingar. Hennes senaste, ”Rosor Skador”, nominerades till Augustpriset.

Henrik Zetterberg forskar vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och har inriktat sig på att studera tidiga tecken på Alzheimers sjukdom. Han och hans kollegor har visat att ryggvätskemarkörer för Alzheimers sjukdom fungerar för att ställa tidig diagnos. Han är också krönikör i Göteborgs Posten. Han spelar inte ishockey.

apr
19
tor
Svensk allmänmedicinsk kongress 2018
apr 19 kl. 15:20 – 17:10
Svensk allmänmedicinsk kongress 2018 @ Norrköping Louis de Geer Konsert & Kongress | Östergötlands län | Sverige

Narrativ medicin – ett kunskapsinstrument i mötet med patienten.

Valdemar Erling, Torsdag 19 mars, 15.20

Vi hälsar alla allmänläkare och ST-läkare varmt välkomna till kongressplatsen
Louis de Geer, mitt i Norrköping. Kom för att träffa kollegor och utbyta erfarenheter, lyssna och delta i debatter, ta del av den senaste allmänmedicinska forskningen eller nya behandlingsrekommendationer. Det kommer också att bjudas på fantastisk underhållning.

Med temat ”I nöd och lust” vill vi lyfta fram den arbetsglädje och lust som finns mitt i de svårigheter vi möts av varje dag i primärvården. Vi arbetar ju också i en klinisk verklighet som rymmer både nöd och lust. Att vi har förväntningar och ambitioner på långa relationer och kontinuitet gör dessutom att arbetet emellanåt liknar ett äktenskap: i nöd och lust.

Se hela programmet här http://sfam2018.se

apr
25
ons
Den generösa uppmärksamheten – En kväll om Simone Weil
apr 25 kl. 19:00 – 20:30
Den generösa uppmärksamheten - En kväll om Simone Weil @ Världskuturmuseet | Västra Götalands län | Sverige

Narrativ rond på Världskulturmuseet

Uppmärksamheten i patientmötet är avgörande för att fånga patientens berättelse, skapa tillit och för att ge en korrekt medicinsk vård.

Välkommen till ett samtal om uppmärksamhet mellan Lottie Eriksson, doktorand i systematisk teologi och Valdemar Erling, överläkare

Den franska filosofen och aktivisten Simone Weil (1909-1943) intresserade sig för ett spektrum av idéer som rör politik, filosofi, religion och etik. Hon utarbetade sina uppfattningar med hjälp av många olika tänkare men också genom diskussioner med vänner, utifrån egna erfarenheter och genom analyser av skönlitteratur, konst och religiösa urkunder.
Enligt Weil kan människan träna sig i att praktisera en viss sorts uppmärksamhet. Denna typ av uppmärksamhet kan förstås som en sorts väntan eller öppenhet och kan praktiseras i mötet med andra människor. Enligt Weil kan den människa som drabbas av ett lidande som påverkar människan djupgående upprättas genom denna typ av kärleksfull uppmärksamhet.”

Eftersits på restaurang Cyrano rakt över gatan.

maj
30
ons
Narrativ rond om Leonard Cohen – A crack in everything.
maj 30 kl. 19:00 – 20:30
Narrativ rond om Leonard Cohen - A crack in everything. @ Världskulturmuseet | Västra Götalands län | Sverige

Narrativ rond på världskulturmuseet, Södra vägen 54. Göteborg

Säsongens sista narrativa rond kommer att handla om den gåtfulle Leonard Cohen, metaforernas mästare. Han föddes i kostym, lärde sig spela gitarr för att ”få tjejer”, uppfattade sig själv som poet och gjorde musik mest för att han behövde pengar. Hade svåra depressioner, drack en hel del, blev en Rinzai Monk (”the Marines of the spiritual world”), lämnade den världen ”because my cheerfulness prevailed”, tvingades motvilligt tillbaka till turnélivet eftersom en kompis förskingrat hans pensionspengar, och gjorde sin kanske allra bästa musik strax innan han dog.

Vi kommer att diskutera relationen mellan hans liv och konst och med oss kommer vi (om tekniken fungerar) att ha en kanadensisk patolog, Kim Solez, som kände Leonard väl och som ordnat flera events till hans ära.

Välkomna till ett spännande event om hur en i grunden blyg och bräcklig människa kan bli en världsartist. Det blir nog svårt att undvika att vi också kommer in på vår egen Aviciis sorgliga öde. Är konsten som terapi för farlig?

Henrik Sjövall och Maria Bolin leder kvällen.

Fri entre men anmäl dig gärna här på Facebook så att vi hyr lokal efter rätt antal.

Ps: Som vanligt finns möjlighet till eftersnack på Cyrano på andra sidan gatan efteråt.

Välkomna!

sep
5
ons
Narrativ rond – Bilder som berättar
sep 5 kl. 19:00 – 20:30
Narrativ rond - Bilder som berättar @ världskulturmuseet | Västra Götalands län | Sverige

Narrativ rond på världskulturmuseet, Södra vägen 54, Göteborg

Att drabbas av blodcancer förändrar också vårt sätt att se på oss själva och världen. Leukemiteamet på hematologen på Sahlgrenska önskade tillsammans med Regionalt cancercenter RCC undersöka hur patienter med myelodysplastiskt syndrom (MDS) hanterar att leva med en malign blodsjukdom. För att undersöka detta, valde vi en kombination av Photovoicemetod, där patienten fotograferade delar av sitt liv med sjukdomen, och kombinerade detta med sin egen berättelse, sk storytelling.

Medverkar gör hematologsköterskan Petra Lindros Kölqvist och överläkarläkare i hematologi Hege Gravdahl Garelius.

Eftersits på kvarterskrogen Cyrano alldeles över gatan…