Konferenser

   
nov
16
fre
Workshop i Narrativ Medicin 16-17 november Kungälvs sjukhus
nov 16 kl. 09:00 – nov 17 kl. 16:30
Workshop i Narrativ Medicin 16-17 november Kungälvs sjukhus @ Kungälvs sjukhus

Workshop i narrativ medicin  på Kungälvs sjukhus fredag och lördag den 16-17 november 2018. Välkommen att anmäla dig!

Keynote speaker i år är Associate professor Deepthiman Gowda som är internmedicinare på Columbia University Medical center i New York. Han kommer bland annat tala om hållbart arbetsliv för den som arbetar i vården. ”In Plain Sight: Finding Meaning in One’s Work.”

Anmäl dig under länken workshop på sidan.

 

dec
6
tor
Narrativ rond – läkaren som patient
dec 6 kl. 19:00 – 20:00
Narrativ rond - läkaren som patient @ Världskulturmuseet | Västra Götalands län | Sverige

Läkaren som patient – litterära och dokumentära vittnesmål

Jonatan Wistrand är ST-läkare i allmänmedicin. Han driver också ett forskningsprojekt inom Medical Humanities med titeln Läkaren som patient – litterära och dokumentära vittnesmål.

Jonathan ger oss en exposé över ämnet utifrån hur ’läkaren som patient’ skildrats i fiktionens värld med exempel från film och skönlitteratur. Dessutom hur tematiken berörts av läkare själva, genom några patografiska vittnesmål från olika delar av 1900-talet. Vilken roll kan dessa patografier fylla som meningsbärande dokument: till oss läsare men också för de läkare som väljer att dela med sig av sina egna erfarenheter från patientrollen i bokform? Hur påverkas vi som arbetar i vården i vårt arbete av att själva drabbas?

Efteråt blir det som vanligt eftersits på restaurang Cyrano tvärs över gatan.

 

Varmt välkomna

PS Tavlan är målad av Tor-Göran Henriksson som var plastikkirurg i Uppsala och konstnär. Titeln är ”sjukvårdsarbetare som är så slut att de själva hamnat på undersökningsbritsarna”.

feb
20
ons
Narrativ rond, Medicinsk humaniora & narrativ medicin
feb 20 kl. 19:00 – 20:30
Narrativ rond, Medicinsk humaniora & narrativ medicin @ Hagabion

En kväll om hur litteratur och konst kan stimulera till en humanistisk syn på patientmötet och medicin som läkekonst med Anders Palm från Lund. Medicinen är en naturvetenskap som i högsta grad handlar om människan och det mänskliga.

Anders Palm är litteraturvetare från Lund. Från år 2000 professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Anders Palm utsågs 2011 till hedersdoktor vid medicinska fakulteten på Lunds universitet. Han är eldsjälen bakom ”Medical Humanities”, som idag ingår i läkarutbildningen, och innebär att kroppen ses utifrån ett humanioraperspektiv såväl som ett rent medicinskt perspektiv.

Eftersits i baren på Hagabion, VÄLKOMNA! Fri entre!

Svensk förening för Narrativ Medicin.

OBS NY PLATS ! EJ VÄRLDSKULTURMUSEET, UTAN HAGABION PÅ LINNEGATAN! VIKTORIAHUSET LINNEGATAN 21

mar
27
ons
Narrativ rond – Kristina Sandberg om att teckna en livshistoria
mar 27 kl. 19:00 – 20:30
Narrativ rond - Kristina Sandberg om att teckna en livshistoria @ Hagabion

Sjukhistorier präglas av våra livshistorier, både för den som vårdas och den som vårdar. Varje människa är ett narrativ, en historia.

Kristina Sandberg (1971) från Sundsvall är verksam som psykolog och författare, med en rad romaner bakom sig som alla kännetecknas av författarens finstämda balansgång mellan litet och oändligt. För den sista delen i sin trilogi om Maj (Att föda ett barn, Sörja för de sina och Liv till varje pris) blev hon belönad med Augustpriset 2014. I juryns motivering finns att läsa:

”Vissa livsresor förblir osynliga. Med sitt epos om hemmafrun Maj visar Kristina Sandberg att inom en Örnsköldsviksvånings väggar kan rymmas en hel odyssé. Med distans och empati skildras ett skört och sårigt familjeliv i välfärdsstaten. Noggrant registreras matoset, tvättångorna, havsbrisens farliga sälta. Vi står bredvid Maj i köket med livets stora frågor och vad kan hon hitta på åt dem till middag?”

Hennes sommarprat rönte stor uppskattning.

Välkomna till Hagabion, andra våningen. Eftersits på Bar Kino två trappor ner!

Fri entre! Anmäl dig gärna så hyr vi rätt lokal…!

maj
22
ons
Narrativ rond – en distriktläkares berättelser
maj 22 kl. 19:00 – 20:30
Narrativ rond - en distriktläkares berättelser @ Hagabion

Jacob Risholm, distriktsläkaren från Munkedal, har gjort sig känd för sina satiriska och träffsäkra teckningar om den svenska vårdens tidvis absurda scenarier. En lång karriär som distriktsläkare har gett otaliga patientmöten och historier och Jacob har en sällsynt förmåga att berätta i ord och bild. En kväll där Valle Erling samtalar med Jacob Risholm om vad primärvårdens väsentliga värden kan vara.

Välkommen till vårens sista narrativa rond en trappa upp på Hagabion!

Som vanligt blir det eftersits en trappa ner på Bar Kino.

Fri entre men anmäl er gärna. Och stöd gärna verksamheten genom att gå med i föreningen på www.narrativmedecin.se

sep
2
mån
Narrativ rond- Frida Kahlo om smärtans historia
sep 2 kl. 19:30 – 21:00
Narrativ rond- Frida Kahlo om smärtans historia @ Hagabion
Frida Kahlo föddes 1907 i ett Mexico där kvinnans passivitet och undergivenhet var norm. En mall som inte passade Frida som växte upp som en självständig och driven ung kvinna. Vid 18 års ålder kom hon in på läkarutbildningen, en dröm som fick ett smärtsamt slut år 1925 då hon skadades allvarligt i en svår bussolycka. Med bruten ryggrad och revben, elva frakturer på höger ben och en krossad fot blev hon sängliggande under en lång tid.
 
Hennes fysiska smärta i relation till henne lidande kom att prägla Fridas liv och konstnärskap. Om detta samtalar Johannes Nordholm, konstvetare, psykolog och chef inom psykiatrin med narkosläkaren Bertil Andersson. Är smärtan skönhetens pris?Hur speglar sig lidandet i konsten. Hur förhåller sig smärtan och lidandet till varandra i den kliniska vardagen.
 
Välkomna upp till andra våningen på Hagabion! OBS kl19:30! Anmäl dig gärna här på Facebook om du kommer!
 
Fri entré, men teckna gärna medlemskap i föreningen på www.narrativmedicin.se. Endast 100 kr.
 
Efteråt är det som vanligt eftersits på Kino två trappor ner..
okt
9
ons
Narrativ rond – om kompetensen att lyssna
okt 9 kl. 19:00 – 19:00
Narrativ rond - om kompetensen att lyssna @ Hagabion

Samtal om berättande och en modell för narrativ praxis, mellan Georg Drakos, docent i etnologi vid Stockholms universitet och Daniel Holmgren, docent i pediatrik vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Hur kan vi genom att delta i och observera vardagligt berättande få inblickar i hur människor hanterar personliga erfarenheter, kommunicerar med sin omvärld och skapar mening kring sina liv?

Välkomna upp till andra våningen på Hagabion! OBS kl19:30! Anmäl dig gärna här på Facebook om du kommer!

Fri entré, men teckna gärna medlemskap i föreningen på www.narrativmedicin.se. Endast 100 kr.

Efteråt är det som vanligt eftersits på Kino två trappor ner..

Välkomna!
Svensk förening för Narrativ Medicin
Associerad medlem i svenska läkarsällskapet.

nov
5
tis
Narrativ rond – Narrativ psykiatri
nov 5 kl. 19:00 – 20:30
Narrativ rond - Narrativ psykiatri @ Hagabion

Berättelsen har alltid varit central inom Pykiatrin. I avsaknad av prover och undersökningar har det narrativa använts för att ställa diagnos men också för patientens möjlighet att hantera sjukdom och psykisk ohälsa.

Den medicinskt skolade Freud lyfte tidigt berättelsen i förståelsen av sina neurotiska patienter. Men psykiatrins berättelse kan också vara svår att tolka. Samtalet kommer delvis utgå från Bradley Lewis, psykiater och docent vid New York University teorier.

Elisabeth Punzi, docent vid Psykologiska institutionen i Göteborg leg psykolog och specialist i neuropsykologi leder samtalet.

Som gäst medverkar Dr Katrin Röder som är lektor i engelsk litteratur vid Universitetet i Potsdam i Tyskland. Hennes forskning undersöker litterära strategier för att hantera psykiska kval i kvinnliga engelska memoarer. Denna del blir på engelska.

Välkomna upp till andra våningen på Hagabion! OBS kl19:00! Anmäl dig gärna här på Facebook om du kommer!

Fri entré, men teckna gärna medlemskap i föreningen på www.narrativmedicin.se. Endast 100 kr.

Efteråt är det som vanligt eftersits på Kino två trappor ner.

Välkomna!

Svensk förening för Narrativ Medicin
Associerad medlem i svenska läkarsällskapet.

dec
10
tis
Narrativ rond – Narrativ medicin i praktiken
dec 10 kl. 19:00 – 20:30
Narrativ rond - Narrativ medicin i praktiken @ Hagabion, Linnegatan, Göteborg

Narrativ medicin i praktiken

I den kliniska vardagens berättelser ryms glädjeämnen men också lidanden, oro, besvikelser och oförutsägbarhet. Vad gör dessa berättelser med oss? Distanserar vi oss ibland för att orka? Och vad händer då med vår längtan efter den meningsfullhet som det genuina mötet i arbetet kan få oss att känna?

Marie Pervik samtalar med Per Magnus Johansson om vårdens utmaningar och konstens möjligheter till reflektion.

Per Magnus Johansson – psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker, docent i idé – och lärdomshistoria, författare, redaktör för kulturtidskriften Arche.

Ronden är gratis men gå gärna med som medlem på sidan narrartivmedicin.se 100 kr

Ettersits som vanligt en trappa ner i Hagabion resturang.

Välkomna

Svensk förening för Narrativ medicin

feb
6
tor
Årsmöte
feb 6 kl. 19:00 – 20:00
Årsmöte

Bäste medlem i Svensk förening för Narrativ Medicin!

Vi har förmånen att få bjuda in dig till föreningens årsmöte för verksamhetsåret 2019. Vi ser tillbaka på ett händelserikt år med många fina tillfällen till möten och reflektion runt Narrativ Medicin.

Vi vill i styrelsen tacka för allt stöd och uppmuntran i arbetet med Narrativ medicin. Föreningens facebooksida (som du hittar om du på Facebook söker efter svensk förening för narrativ medicin – gå gärna med!) har varit ett levande och aktivt forum för diskussion och tips om artiklar och events.

Vi bjuder på fika och ser fram emot spännande diskussioner om föreningens framtid.

Tid: 6 februari kl 19.00

Plats: Götabergsgatan 26, kod 2580. Marie Pervik.
 
OSA senast 1/2 till kontakt@narrativmedicin.seHälsningar styrelsen !Årsmötet hålls enligt föreningens stadgar som du hittar på föreningens hemsida www.narrativmedicin.se.
Föredragnings lista enligt:
§ 5 – Årsmöte

Kallelse och föredragningslista till årsmöte och extra föreningsmöte skall av sekreteraren utsändas till föreningens medlemmar senast en månad före årsmötet. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december.

Vid föreningens årsmöte skall följande ämnen behandlas:

1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet

2. Styrelsens verksamhetsberättelse

3. Kassörens ekonomiska redogörelse

4. Revisorernas berättelse

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6. Motioner från medlemmar

7. Verksamhetsplan och budget för kommande år

8. Val av styrelse, 2 revisorer,1 revisors suppleant samt valberedning

9. Årsavgift för det kommande året

10. Övriga ärenden

Protokoll från årsmötet föres av vald sekreterare.