Narrativa ronder

   
maj
22
ons
Narrativ rond – en distriktläkares berättelser
maj 22 kl. 19:00 – 20:30
Narrativ rond - en distriktläkares berättelser @ Hagabion

Jacob Risholm, distriktsläkaren från Munkedal, har gjort sig känd för sina satiriska och träffsäkra teckningar om den svenska vårdens tidvis absurda scenarier. En lång karriär som distriktsläkare har gett otaliga patientmöten och historier och Jacob har en sällsynt förmåga att berätta i ord och bild. En kväll där Valle Erling samtalar med Jacob Risholm om vad primärvårdens väsentliga värden kan vara.

Välkommen till vårens sista narrativa rond en trappa upp på Hagabion!

Som vanligt blir det eftersits en trappa ner på Bar Kino.

Fri entre men anmäl er gärna. Och stöd gärna verksamheten genom att gå med i föreningen på www.narrativmedecin.se

sep
2
mån
Narrativ rond- Frida Kahlo om smärtans historia
sep 2 kl. 19:30 – 21:00
Narrativ rond- Frida Kahlo om smärtans historia @ Hagabion
Frida Kahlo föddes 1907 i ett Mexico där kvinnans passivitet och undergivenhet var norm. En mall som inte passade Frida som växte upp som en självständig och driven ung kvinna. Vid 18 års ålder kom hon in på läkarutbildningen, en dröm som fick ett smärtsamt slut år 1925 då hon skadades allvarligt i en svår bussolycka. Med bruten ryggrad och revben, elva frakturer på höger ben och en krossad fot blev hon sängliggande under en lång tid.
 
Hennes fysiska smärta i relation till henne lidande kom att prägla Fridas liv och konstnärskap. Om detta samtalar Johannes Nordholm, konstvetare, psykolog och chef inom psykiatrin med narkosläkaren Bertil Andersson. Är smärtan skönhetens pris?Hur speglar sig lidandet i konsten. Hur förhåller sig smärtan och lidandet till varandra i den kliniska vardagen.
 
Välkomna upp till andra våningen på Hagabion! OBS kl19:30! Anmäl dig gärna här på Facebook om du kommer!
 
Fri entré, men teckna gärna medlemskap i föreningen på www.narrativmedicin.se. Endast 100 kr.
 
Efteråt är det som vanligt eftersits på Kino två trappor ner..
okt
9
ons
Narrativ rond – om kompetensen att lyssna
okt 9 kl. 19:00 – 19:00
Narrativ rond - om kompetensen att lyssna @ Hagabion

Samtal om berättande och en modell för narrativ praxis, mellan Georg Drakos, docent i etnologi vid Stockholms universitet och Daniel Holmgren, docent i pediatrik vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Hur kan vi genom att delta i och observera vardagligt berättande få inblickar i hur människor hanterar personliga erfarenheter, kommunicerar med sin omvärld och skapar mening kring sina liv?

Välkomna upp till andra våningen på Hagabion! OBS kl19:30! Anmäl dig gärna här på Facebook om du kommer!

Fri entré, men teckna gärna medlemskap i föreningen på www.narrativmedicin.se. Endast 100 kr.

Efteråt är det som vanligt eftersits på Kino två trappor ner..

Välkomna!
Svensk förening för Narrativ Medicin
Associerad medlem i svenska läkarsällskapet.

nov
5
tis
Narrativ rond – Narrativ psykiatri
nov 5 kl. 19:00 – 20:30
Narrativ rond - Narrativ psykiatri @ Hagabion

Berättelsen har alltid varit central inom Pykiatrin. I avsaknad av prover och undersökningar har det narrativa använts för att ställa diagnos men också för patientens möjlighet att hantera sjukdom och psykisk ohälsa.

Den medicinskt skolade Freud lyfte tidigt berättelsen i förståelsen av sina neurotiska patienter. Men psykiatrins berättelse kan också vara svår att tolka. Samtalet kommer delvis utgå från Bradley Lewis, psykiater och docent vid New York University teorier.

Elisabeth Punzi, docent vid Psykologiska institutionen i Göteborg leg psykolog och specialist i neuropsykologi leder samtalet.

Som gäst medverkar Dr Katrin Röder som är lektor i engelsk litteratur vid Universitetet i Potsdam i Tyskland. Hennes forskning undersöker litterära strategier för att hantera psykiska kval i kvinnliga engelska memoarer. Denna del blir på engelska.

Välkomna upp till andra våningen på Hagabion! OBS kl19:00! Anmäl dig gärna här på Facebook om du kommer!

Fri entré, men teckna gärna medlemskap i föreningen på www.narrativmedicin.se. Endast 100 kr.

Efteråt är det som vanligt eftersits på Kino två trappor ner.

Välkomna!

Svensk förening för Narrativ Medicin
Associerad medlem i svenska läkarsällskapet.

dec
10
tis
Narrativ rond – Narrativ medicin i praktiken
dec 10 kl. 19:00 – 20:30
Narrativ rond - Narrativ medicin i praktiken @ Hagabion, Linnegatan, Göteborg

Narrativ medicin i praktiken

I den kliniska vardagens berättelser ryms glädjeämnen men också lidanden, oro, besvikelser och oförutsägbarhet. Vad gör dessa berättelser med oss? Distanserar vi oss ibland för att orka? Och vad händer då med vår längtan efter den meningsfullhet som det genuina mötet i arbetet kan få oss att känna?

Marie Pervik samtalar med Per Magnus Johansson om vårdens utmaningar och konstens möjligheter till reflektion.

Per Magnus Johansson – psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker, docent i idé – och lärdomshistoria, författare, redaktör för kulturtidskriften Arche.

Ronden är gratis men gå gärna med som medlem på sidan narrartivmedicin.se 100 kr

Ettersits som vanligt en trappa ner i Hagabion resturang.

Välkomna

Svensk förening för Narrativ medicin

feb
6
tor
Årsmöte
feb 6 kl. 19:00 – 20:00
Årsmöte

Bäste medlem i Svensk förening för Narrativ Medicin!

Vi har förmånen att få bjuda in dig till föreningens årsmöte för verksamhetsåret 2019. Vi ser tillbaka på ett händelserikt år med många fina tillfällen till möten och reflektion runt Narrativ Medicin.

Vi vill i styrelsen tacka för allt stöd och uppmuntran i arbetet med Narrativ medicin. Föreningens facebooksida (som du hittar om du på Facebook söker efter svensk förening för narrativ medicin – gå gärna med!) har varit ett levande och aktivt forum för diskussion och tips om artiklar och events.

Vi bjuder på fika och ser fram emot spännande diskussioner om föreningens framtid.

Tid: 6 februari kl 19.00

Plats: Götabergsgatan 26, kod 2580. Marie Pervik.
 
OSA senast 1/2 till kontakt@narrativmedicin.seHälsningar styrelsen !Årsmötet hålls enligt föreningens stadgar som du hittar på föreningens hemsida www.narrativmedicin.se.
Föredragnings lista enligt:
§ 5 – Årsmöte

Kallelse och föredragningslista till årsmöte och extra föreningsmöte skall av sekreteraren utsändas till föreningens medlemmar senast en månad före årsmötet. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december.

Vid föreningens årsmöte skall följande ämnen behandlas:

1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet

2. Styrelsens verksamhetsberättelse

3. Kassörens ekonomiska redogörelse

4. Revisorernas berättelse

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6. Motioner från medlemmar

7. Verksamhetsplan och budget för kommande år

8. Val av styrelse, 2 revisorer,1 revisors suppleant samt valberedning

9. Årsavgift för det kommande året

10. Övriga ärenden

Protokoll från årsmötet föres av vald sekreterare.
feb
19
ons
Narrativ rond – Döden i konsten
feb 19 kl. 19:00 – 20:30
Narrativ rond - Döden i konsten @ Hagabion, Linnegatan, Göteborg
Lever de döda vidare genom konsten? Att skildra de döda och representera de dödas värld är en av konstens mest ursprungliga funktioner. Bilder och skulpturer kan göra frånvaron närvarande, uttrycka något ordlöst bortom det levandes horisont. Utifrån viktiga motiv, genrer och verk i den västerländska konsthistorien belyses konstens roll i förhållande till döden. Kan konsten hjälpa oss att omfatta vår egen död och andras?
 
Johannes Nordholm, konstvetare, psykolog och verksamhetssamordnare Psykiatri Affektiva Östra sjukhuset.
 
Ronden är gratis men gå gärna med som medlem på sidan narrartivmedicin@se 100 kr
Eftersits som vanligt en trappa ner i Hagabions restaurang.
Varmt välkomna
maj
27
ons
Panik i Coronans tider – ett Narrativt Webinarium
maj 27 kl. 19:00 – 20:00
Panik i Coronans tider - ett Narrativt Webinarium

Välkomna att delta i ett webinarium som kommer att äga rum onsdagen den 27 maj kl 19-20.30.

Vad händer med oss människor när viruset tar sitt grepp runt oss och blir till en kamp både i det yttre och det inre? Hur styr rädslan oss? Och vad skrämmer mest? Är det döden, att vara separerade från dem vi älskar eller är det det existentiella hotet mot föreställningen av att vi är suveräna människor?

Det blir tre korta föreläsningar. Vi inleder med en historisk tillbakablick, för att fortsätta med ett psykologiskt perspektiv av människor i kris, och avslutar med en klinisk inblick i att vara separerad från den man älskar. Efter detta finns det utrymme att delge sina egna reflektioner.

Detta kommer att ske via Zoom och man kommer att få lämna sin e-post för att vara med. Mer information om föreläsarna samt hur man gör för att delta kommer strax. Anmäl er rean nu till eventet.

Kort inledning av Henrik Sjövall. Moderator – Marie Pervik

”De var dömda till en ofattbar inspärrning på grund av ett för dem okänt brott.”
Ur Pesten av Albert Camus

okt
7
ons
Ärren efter COVID – om långtidseffekter av ett virus
okt 7 kl. 18:00 – 19:30
Ärren efter COVID - om långtidseffekter av ett virus

Covid 19 har skakat om oss alla. Diskussionen har för närvarande allt mer kommit att präglas av långtidseffekter av Covid. Rädsla lämnar ärr efter sig. I områden med utbredd smittspridning har det uppstått en ny patientgrupp, patienter med så kallad Long Covid. De blir helt enkelt aldrig bra. Gruppen har t.o.m bildat en egen intresseorganisation, longcovid.org. Patienterna är väldigt frustrerade, de upplever sig ifrågasatta och får inga begripliga svar från sjukvården. I Stockholm har man öppnat särskilda mottagningar för att ta hand om gruppen, i Göteborg är de utspridda i primärvården.

Fenomenet är inte unikt, det finns andra exempel på invalidiserande symptomdär man inte hittar någon biologisk förklaring och där patienterna ofta upplever sig ifrågasatta. Hypotesen bakom ronden är att det alltid finns en berättelse bakom symptomen, en berättelse som patienten vill dela med oss. Narrativ medicin vill bidra till att de biologiska förklaringsmodellerna också rymmer patientens berättelse.

Välkomna till en digital Narrativ rond om Long Covid – vad skall vi säga när vi inte vet?

Vi kommer att ordna ett (digitalt) panelsamtal där detta belyses ur patientens perspektiv, allmänläkarens perspektiv, neurologens perspektiv och ur psykologiska perspektiv. Vi kommer även att få höra om erfarenheterna från en Long Covid-mottagning på Karolinska och till sist öppna upp för en allmän diskussion.

Ronden äger rum onsdagen 7 oktober, 18-19.30 ca och leds av Marie Pervik som arbetar som psykoterapeut på Kungälvs sjukhus.

Man anmäler sig via mail senast den 6/10 kl 12 till henrik.sjovall@medfak.gu.se och får då en zoom-länk för att ansluta till ronden. Med tanke på det stora intresset för ämnet har vi valt att öppna upp ronden även för icke-medlemmar.

Varmt välkomna!

Henrik Sjövall och Marie Pervik

 

sep
13
tis
Kan man utbildas i läkekonst? Hur kan litteratur användas i vårdutbildningar?
sep 13 kl. 19:00 – 20:00
Kan man utbildas i läkekonst? Hur kan litteratur användas i vårdutbildningar? @ Hagabion

Kan man utbildas i läkekonst? Hur kan litteratur användas i vårdutbildningar?

Tid: 13 september kl. 19-21

Plats: Victoriasalen på Hagabion, Linnégatan 21, Göteborg

I mötet med människor inom hälsovård, sjukvård och omsorg behöver vårdpersonalen förmågor som omfattar en helhetssyn på människan, som också sträcker sig bortom ett rent biologiskt och naturvetenskapligt perspektiv.

Läkarutbildningen och andra vårdutbildningar vilar på en naturvetenskaplig grund, men medicinen är i bredaste bemärkelse en människovetenskap. I utövandet av läkaryrket och andra vårdyrken är mötet mellan människor en given utgångspunkt. I relationen mellan vårdande och vårdad spelar orden, uppmärksamheten och förmågan att förstå den andras perspektiv en central roll.

Syftet med skönlitteratur i en vårdutbildning sägs i första hand vara utbildning. Men kan skönlitteratur ges ett specifikt syfte? Det handlar om att använda litteraturen till det den är bäst på, att tillgängliggöra mänsklig erfarenhet och belysa människans villkor.

Svensk förening för narrativ medicin har bjudit in två av landets mest erfarna och framstående personer när det gäller att använda litteratur i vårdutbildningar.

Katarina Bernhardsson, Lektor i medicinsk humaniora med inriktning mot litteratur och medicin vid Lunds universitet och en av författarna till boken Litteratur och läkekonst.

Christer Petersson, Med Dr, Allmänläkare, författare och forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö och en av författarna till boken Person och profession i samspel.

Moderator: Daniel Holmgren, Docent, barnläkare och senior specialistansvarig studierektor för pediatrik i Västra götalandsregionen.

Styrelsen för Svensk Narrativmedicinsk förening