Program workshop 16-17 november 2018

Workshop i narrativ medicin  på Kungälvs sjukhus fredag och lördag den 16-17 november 2018. Välkommen att anmäla dig!

Det är tredje året för Workshop i Narrativ Medicin och den vänder sig till läkare, sköterskor och alla som arbetar i vården men också till den som intresserar sig för berättelsens betydelse. Narrativ medicin är ett forum för medicin och humaniora.  

Keynote speaker i år är Associate professor Deepthiman Gowda som är internmedicinare, docent, MD; MPH, MS på Columbia University Medical center i New York. Han kommer bland annat tala om hållbart arbetsliv för den som arbetar i vården. ”In Plain Sight: Finding Meaning in One’s Work.”. Dr Gowda är också kursdirektör för grundkursen i klinisk medicin, ordförande i grundutbildningsutskottet, och direktör för klinisk praxis i Narrative Medicine Programmet. Han tjänstgör också på New York City Health Board. Hittills har Dr. Gowdas ansträngningar fokuserat på vård till socioekonomiskt utsatta områden, klinisk kompetensutbildning, interprofessionell utbildning och narrativ medicin. År 2015 valdes han som en Macy-fakultetsstipendiat och arbetar för närvarande med ett team för att studera effekterna av att genomföra Narrative Medicine-aktiviteter i kliniska miljöer.

Medverkar gör också Ildikó Márky som är professor i barnonkologi på Östra Sjukhuset i Göteborg, författare och översättare. Ildikó Márky är född 1940 i Budapest, Ungern. Hon kom till Sverige som ungersk flykting 1956. Medicinstudier i Göteborg. Debuterade som författare 1986. Första romanen utkom 1987. Hennes böcker handlar om exil och identitet. Hon översätter också tillsammans med sin man landsmannen Péter Esterházys romaner till svenska.

Astrid Seeberger, docent, överläkare i njurmedicin och författare, en mycket uppskattad föreläsare som återkommer för tredje året till Workshop i Narrativ Medicin. Hon slutför för närvarade tredje delen i sin romanserie om sin familjs utsatta liv under andra världskriget och dess följder. En hittills mycket stark skildring som fått fin kritik. Hennes  roman ”Den skamlösa nyfikenheten” har dessutomhaft ett mycket gott inflytande inom vården bland kollegor.
 
Johannes Nordholm kommer att visa konst och tala om ”Sjukdomen i konsten – Gestaltningar av lidande från antiken till idag”. Johannes Nordholm är psykolog och sitter i ledningen för psykiatrin i Göteborg som verksamhetssamordnare för Psykiatri Affektiva på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Just nu arbetar han bland annat med implementering av så kallade in-reach teams, ett arbetssätt som kommer från psykiatrin i Storbritannien.  Johannes är också konstvetare med uppdrag på Konstmuseet i Göteborg samt skribent i bl a Arche och ”Exilens språk: Texter”.

Precis som tidigare blir det gruppövningar utifrån texter, konst och berättelser.

På fredagkvällen är det fest på Musikens Hus med mingel, mat och framträdande med Lina Ekdahl, poet och dramatiker och Alice Broman, sång. Sedan 1984 har Lina Ekdahl läst sina dikter inför publik, i och utanför Sverige. Hon debuterade i bokform 1994 med diktsamlingen Fram på dagen. 2018 utkommer hennes sjunde diktsamling Fyrahundrafyrtio år. Hennes poesi är översatt till bl.a. tyska, ukrainska, spanska och khmer. 2016 gav hon tillsammans med Emma Hanquist ut barnboken Vi smular vi härmar en gök.

Kursen vänder sig till läkare, sköterskor och alla som arbetar i vården men också till dig som intresserar sig för berättelsens betydelse. Narrativ medicin är ett forum för medicin och humaniora.

Anmäl dig redan nu på länken nedan.

http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewUsersEvents/D44C695B5A986EDAC125829F004368AD?OpenDocument

Senast den 1 nov. (Förra året var de 65 platserna redan fulltecknade i september…).

För ST-läkare uppfyller kraven del av delmål a1, a2 och b1 enligt läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS 2015:8.

Välkomna !

Workshopen anordnas av Svensk Förening för Narrativ Medicin, men även Kungälvs Sjukhus, Sjukhuskyrkan och Columbia University.

För intervjuer med någon av oss eller föreläsarna vänligen kontakta:

Valle Erling, ordförande i Svensk Förening för Narrativ Medicin, överläkare och specialist i hematologi och internmedicin 0708-121250, valle@zebraart.se

Linda Lindmark, ledamot i Svensk Förening för Narrativ Medicin, överläkare i Barn- och ungdomspsykiatri 0708-595537, lindalindmark@gmail.com

Kort film från förra årets workshop