Workshop i Narrativ Medicin, 24–25 november på Kungälvs sjukhus

Vi har den stora förmånen att få bjuda in till två dagar runt berättelsen och dess betydelse för att ställa diagnos, hantera sjukdom men även som ett etiskt instrument. Narrativ medicin är också ett sätt att använda texter, konst och filosofi för att reflektera över och inspireras i vår roll som läkare eller annan vårdpersonal. Att hitta den inneboende kraft som finns i varje äkta patientmöte.

Workshopen hålls på sjukhuset fredag och lördag och innehåller föreläsningar, gruppövningar och en teaterföreställning ”Patti Smith sent i november” med Katarina Bothén på fredag kväll på världskulturmuseet med middag efteråt.

Vi är stolta över att kunna presentera ett flertal föreläsare bland annat.

John Launer, Distriktsläkare, författare och föreläsare från University College i London och the Tavistock Clinic. Han är ordförande i Association for Narrative Medicine in Healthcare samt associated editor för British Medical Journal (BMJ).

Astrid Seeberger, Professor vid Karolinska institutet och ansvarig för professionell utveckling på läkarlinjen på Karolinska. Hon är specialist i njurmedicin och författare som debuterade med den uppmärksammade boken ”Den skamlösa nyfikenheten” nu aktuell med sin nya bok ”Goodbye Bukarest”. Hon är en flitigt anlitad talare.

Agneta Pleijel, Poet, dramatiker och författare. Tidigare redaktör på Ord och Bild. Litteraturkritiker och kulturchef på Aftonbladet på 1970-talet. Tidigare ordförande för Svenska Pen. Professor på Dramatiska institutet 1992-1996. Nu aktuell med självbiografiska ”Doften av en man”.

Ulla Sätereie, Prefekt på JMG, institutionen för journalistik, medier och kommunikation, vid Göteborgs universitet. Journalist i grunden, med en bakgrund som nyhetsreporter och frilansjournalist. Undervisar i alla former av i första hand skriven berättande journalistik; nyhetsfördjupningar, personporträtt, reportage.

Du kommer att ingå i en grupp som träffas vid flera tillfällen under workshopen. Texter tillhandahålles innan workshopen.

Du anmäler dig här via regionkalendern.  

WORKSHOPEN ÄR SEDAN 29 SEPTEMBER FULLTECKNAD, NY WORKSHOP PLANERAS NÄSTA ÅR.

För ST-läkare uppfyller kraven del av delmål a1, a2 och b1 enligt läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS 2015:8.

I deltagaravgiften – 2000 kr – ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika under båda dagarna samt teaterföreställningen och buffén på fredag kväll.

Ett hotell att rekommendera för dig som kommer långväga är är Hotel Lorensberg vid Korsvägen. därifrån går direktbussar till kungälv och det är gång avstånd till Världskulturmuseet där vi tillbringar fredagskvällen.
Workshopen börjar kl 9.00 Fredagen den 24 November med ”get in” och kaffe från 8.00. Vi slutar med sista föreläsningen på lördagen klockan 16.30. Det blir sen en gemensam avslutning fram till ca 17.00.
Hela programmet läggs ut på denna sida vecka 42!
Välkommen till Kungälv!

Svensk förening för Narrativ Medicin i samarbete med Kungälvs sjukhus, Medicinkliniken, Sjukhuskyrkan, Kultur och hälsa Göteborgs Universitet och Columbia University NewYork.