Workshop Kungälv 25-26 nov

Anmäl dig här

 

Välkommen till en Workshop i Narrativ medicin på Kungälv sjukhus fredagen 25 november och lördagen den 26 november. I workshopen ingår också fredag kväll på teater Uno och därefter på språkcafét vid Esperantoplatsen i Göteborg.

Workshopen innehåller föreläsningar, gruppövningar, paneldiskussioner, en teaterföreställning, möten och mingel.

Bland de medverkande finns:

Professor Rita Charon, MD och PhD, lungmedicinare och författare från Columbia University i New York City, USA. Charon intresserade sig tidigt för berättelsens betydelse i mötet mellan patient och vårdare. Som internmedicinare bedrev Charon parallella studier i engelska med en avhandling kring litteraturens roll i medicin. År 2000 startade Charon programmet för Narrativ Medicin på Columbia University som gett upphov till flera liknande projekt på läkarutbildningar runt om i världen. Som forskare och föreläsare har Charon argumenterat för narrativ träning som en viktig del i vårdyrken för ökad empati och reflektion. Hennes prisbelönta bok Narrative Medicine har översatts till flera språk.

Rita kommer att tala om ”Narrative Medicine – Honoring the Stories of Illness”

Katarina Bernhardsson, Fil. dr vid Lunds universitet, forskare inom litteraturvetenskap. Bernhardsson disputerade 2010 med avhandlingen ”Litterära besvär”. Skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa”. I sin forskning har Bernhardsson sedan fortsatt att utforska litteraturens roll inom det område som internationellt går under beteckningen Medical Humanities. Bernhardsson är medlem i Nordic Network for Studies in Narrativity and Medicine och undervisar regelbundet i litteratur på Läkarprogrammet i Lund.

Katarina kommer att prata om skildringar av sjukdom i svensk litteratur.

Astrid Seeberger, Professor i njurmedicin vid Karolinska institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och författare, bl.a. till den uppmärksammade boken ”Den skamlösa nyfikenheten”. Vad gör en läkare när en patient inte tar sin medicin? Eller när patienten inte vill ha hjälp trots att det kan kosta henne livet? En bra läkare tar reda på varför – och det är en konst, en svår konst som förutsätter ett äkta möte mellan läkare och patient, ett samtal präglat av ”skamlös nyfikenhet”, bortom värderingarna om vad som är skamligt och icke-skamligt, gott och ont. Ansvarig för programmet Professionell utveckling vid läkarlinjen på Karolinska institutet.

Astrid kommer att prata om berättelsen som ett kunskapsinstrument i mötet med patienten

Annika Koldenius är författare och litteraturkritiker på Borås Tidning samt samt kommunikatör på Göteborgs universitet Hon har en bakgrund inom film och teve. Hon har också varit med och tagit initiativ till skrivarverkstaden Ordpalatset för barn på Hässleholmen i Borås, och är sedan 2015 ordförande i dess ideella förening. Vi var alltid beredda är hennes första bok. En bok om familjeliv med ett sjukt barn, om att kämpa för att överleva och om hur tung en sorg kan vara att bära.

Annika intervjuas av Astrid Seeberger

Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, är föreståndare för Centrum för kultur och hälsa. Han tillträdde tjänsten sommaren 2011 efter ett år som gästforskare vid Princeton University i USA. Författare och regelbunden skribent i Göteborgsposten.

Ola kommer tala om Narrativ etik som en del av den Narrativa medicinen.

Valdemar Erling, Internmedicinare och hematolog på medicinkliniken, Kungälvs sjukhus. Övergripande studierektor för AT-utbildningen i Kungälv. En av initiativtagarna till att skapa en rond som ger plats för integritet och patientens historia. Tilldelades för detta läkarsällskapets etikpris 2015.

Valdemar kommer att tala om hur vården kan förändras genom patientens historia.

 

Mirja Burlin & Fabian Kallerdahl Mirja Burlin är skådespelare och sångerska som varit anställd på Stadsteatern både i Göteborg och Uppsala. Framföranden även på Folkteatern och Backa teatern. Aktuell sommaren 2016 med ”Stenriket” på Bohus Malmö om stenhuggarna. Fabian Kallerdahl är från Göteborg och en av Sveriges mest framstående pianister som också turnerat internationellt. Han är mottagare av Rikskonserters utmärkelse Jazz i Sverige.

Under fredagkvällen kommer Mirja och Fabian framföra:

Sonjas ansikte, en monolog om Sonja Åkesson av Agnetha Elers-Jarleman Musik: Gunnar Edander Regi: Marie Dellerskog

Teater Uno

Praktisk information

Program för dagarna hittar du här

Workshopen är mellan 8.30 -16.30 på fredag med teaterföreställning kl 19.00 på kvällen och mingel efteråt på språkcafet vid esperantoplatsen samt på lördag mellan 8.30 och 17.00.

Rita Charons föreläsningarna kommer att ske på engelska.

Instuderingsmaterial kommer att skickas ut innan kursen.

Du kommer delta i en grupp som träffas flera gånger under kursen.

Genomgången kurs uppfyller kraven för del av delmål a1,a2 och b1 enligt läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS 2015:8

I deltagaravgiften – 2000 kr – ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika under båda dagarna samt föreställning på fredag kväll på Teater Uno med förtäring efteråt på Språk-cafét som ligger i anslutning till Teater Uno på Esperantoplatsen.

Anmälan och betalning sker via Regionkalendern vars länk du hittar här nedanför.

Deltagarantalet är fn begränsat till 60 personer.

 

Anmäl dig här

 

Arrangörer

Kungälvs Sjukhus, Västra Götalands Regionen ¤ Sjukhuskyrkan Kungälvs Sjukhus

Centrum för Kultur & Hälsa, Göteborgs Universitet ¤ Program in Narrative Medicine, Colombia University, NY