Personcentrerad vård och medicinsk humaniora- Föreläsning och diskussion

När:
2018-02-15 kl. 14:00 – 16:30
2018-02-15T14:00:00+01:00
2018-02-15T16:30:00+01:00
Var:
Karolinerhuset
Ingelstadsvägen 33
352 34 Växjö
Sverige

Narrativ medicin i den kliniska vardagen

Valdemar Erling, läkare vid Kungälvs sjukhus, är en av pionjärerna för narrativ medicin och personcentrerad vård i Sverige. Han kommer att berätta om hur man kan arbeta praktiskt med detta på ett mindre sjukhus.

Fil.dr Katarina Berhardsson och professor Anders Palm, båda från litteraturvetenskapliga institutionen i Lund, har lång erfarenhet av att utbilda studenter i tolkande förmåga – vilket är nödvändigt för en sant personcentrerad vård.

Välkommen!
Möjlighet till fika från kl.14.30

Föreläsningen arrangeras i samarbete mellan Linnéuniversitetet och Region Kronoberg