Så kan narrativ medicin utveckla vården!

Konferens i Stockholm 24 november

Anmäl dig här!                                                                                              In English

Torsdag 24 november 2016, på Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, klockan 9-16.00

Professor Rita Charon, MD och PhD, läkare, litteraturvetare och författare till ”Narrative Medicine – Honoring the Stories of Illness”, från Columbia University i New York City, USA kommer att vara vår huvudtalare.

Konferensen kommer att belysa vad narrativ medicin är och berättelsens betydelse i vården ur olika perspektiv: etik, personcentrering, kompetens, arbetssätt och arbetsorganisation, patientsäkerhet, vårddokumentation.

Den inledande delen av konferensen (9:30-12:00), med Rita Charons föreläsning och ett panelsamtal, kommer att hållas på engelska. I panelsamtalet, som leds av professor Ola Sigurdson, Centrum för Kultur och Hälsa, Göteborgs Universitet, deltar:

 • Rita Charon
 • Astrid Seeberger, professor, Karolinska Institutet
 • Eva Helmersson, föreläsare och levnadskonsult, Ingarö
 • Valdemar Erling, läkare vid Kungälvs Sjukhus
 • Christer Petersson, distriktsläkare, Växjö
 • Katarina Bernhardsson, litteraturvetare, Lunds Universitet

Under eftermiddagen, med start kl 13.00, hålls tre parallella sessioner på svenska och en på engelska, med inledande presentationer och tillfälle till fördjupning och diskussion.

 1. Narrativ i klinisk vardag (Moderator: Valdemar Erling).
  Narrativets betydelse och möjligheter i mötet mellan patient och vårdare, med koppling till bl a personcentrerad vård, narrativ kompetens och arbetsorganisation. (svenska)
  Inledande presentationer:

  • Berättelsen, vetenskapen och praktiken – Christer Petersson
  • Berättelsen som kunskapsinstrument – Astrid Seeberger
  • Narrativ kompetens – hur kan den utvecklas? – Katarina Bernhardsson
 1. Patientsäkerheten – berättelsens betydelse för diagnostik, patientmedverkan, riskhantering. (svenska)
  Inledande presentationer:

  • Berättelsens betydelse för diagnos, behandling, delaktighet och kontinuitet – Hans Rutberg,  professor, Linköpings Universitet, ordf i Sv Läkaresällskapets Kommitté för säker vård
  • Vad vill jag berätta – patientens perspektiv – Eva Helmersson
  • Vem äger patientens berättelse – etiska perspektiv – Ola Sigurdson
 2. Narrativet i vårddokumentationen (Moderator: Magnus Fogelberg).
  Hur kan berättelser och narrativ information tas om hand i vårdens informationssystem? Vad betyder t ex patientens egen direktåtkomst till Journalen via nätet? Hur påverkar standardisering av information, t ex genom ”arketyper” och mallar innehållet i berättelserna? (svenska)
  Inledande presentationer:

  • Vad vill patienter och vårdare dokumentera? – Rose-Mharie Åhlfeldt, docent i informationsteknologi, Högskolan i Skövde
  • Så kan e-journalens struktur och funktion stödja berättelsen – Erik Sundvall, teknologie doktor i medicinsk informatik, Region Östergötland och Linköpings Universitet
  • För vem/vad är vårddokumentationen till? Paneldiskussion
 3. Design of eHealth – what can we learn from patient stories? (Moderator: Maria Hägglund).
  eHealth has the potential to revolutionize the way health care and prevention is provided, shifting the balance of power and responsibility from healthcare professionals to patients and citizens. Yet, many applications developed for patients are either designed from a healthcare provider’s perspective, e.g. applications to collect patient reported outcomes, or stand-alone health applications, e.g. mobile apps for activity tracking. A more balanced way for initiating eHealth service design taking patients’ experiences of the patient journey into account will be discussed in this interactive workshop. (English)

  • Patients’ experiences as input to eHealth design – Maria Hägglund, PhD, Health Informatics Centre, Karolinska Institutet
  • Design challenge (led by Maria Hägglund)

Konferensen avslutas med en gemensam återkoppling – på engelska – från de parallella sessionerna och information om den nybildade Svensk Förening för Narrativ Medicin.

I deltagaravgiften – 990 kr – ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika. Anmälan och betalning (kort eller fakturing) sker via Dinkurs. Glöm inte att ange vilken av parallellsessionerna du vill delta i!

Rabatt
Om du deltar som privatperson och själv betalar deltagaravgift kan du få rabatt! Skicka i så fall ett mejl med en kort motivering och uppgifter om namn, tel-nr och mejladress så skickar vi rabattkod. Skriv ”privatperson” i ämnesfältet i mejlet! När du fått rabattkoden anger du den i anmälningsformuläret, som du når vi länken längst ner. Deltagaravgiften blir då 500 kr och inkluderar lunch och fika. Klicka här för mejladress!

Anmäl dig här!

Välkomna!

logo_arr

Arrangörer:
Svensk Förening för Medicinsk Informatik
Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation
Svenska Läkaresällskapets Språkkommitté